วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ตอนสุกรพ่อพันธุ์

ตอนสุกรพ่อพันธุ์ซึ่งมีจำนวนมากเกินความจำเป็น ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯจำนวน 5 ตัว