วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

อบรมการป้องกันโรคสัตว์ปีก

4 กรกฎาคม 2553 ดำเนินการเยี่ยมเกษตรกรพร้อมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการด้านป้องกันโรคสัตว์ปีก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น