วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกรปางแดงใน 1/ 2556

10 ธันวาคม 2555 บูรณาการอบรมเกษตรกรเพื่อให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ปีก , สุกร และด้านอาหารสัตว์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น